Prosinec 2006

Charmed Forever

30. prosince 2006 v 18:20 | Jakub ( leo )
Tak tenhle blog asi zatím navštěvuji nejvíckrát prošel velkou změnou a tak vám ho doporučuju ..........

Season 8 ( part 1 )

29. prosince 2006 v 20:57 | Jakub ( leo )

Season 8 ( part 2 )

29. prosince 2006 v 20:54 | Jakub ( leo )

Season 7 ( part 2 )

29. prosince 2006 v 20:50 | Jakub ( leo )

Chystám ! ! !

28. prosince 2006 v 12:31 | Jakub ( leo )
Ahojky lidičky.Od Nového roku chystám Rubriku Přehled 3. řady Charmed s obrázky.Je tam už rubrika, ale první díl tam bude až 1.1.2007 od 00:01.Každý týden přidám jeden díl 3 řady Charmed.
Doufám, že se vám to bude líbit ! § !
Ju. Ahojky

Mp3.Jak to je

18. prosince 2006 v 16:42 | Jakub ( leo )
Takže, mp3 se na blog nedává.Jsou to jen odkazy které se seženou od jiných.Proto je nebudu posílat ale budu sem dávat odkazy a vy si je stáhněte sami.Sem tam napíšu tu písničku jak se jmenuje : )

Mariah Carey - All i want for christmas is you

Nekonečný příběh

Dan Bárta - Citrus feeling ( z reklamy )

Český slavík

10. prosince 2006 v 22:31 | Jakub ( leo ) |  -> Další věci <-

MattoniSkokan Roku - Skupina :
Wanastovi WjeciSkupina :
3, Chinasky
2, Kabát
1, Divokej Bill
Skokan Roku - Zpěvačka :
Iva Frullingová
Zpěvačka :
3, Helena Vondráčková
2, Lucie Bílá
1, Aneta Langerová
Její 2 slavík
Skokan Roku - Zpěvák :

Matěj Ruprt

Objev Roku :

Ewa Farná

Zpěvák :
3, Daniel Bárta
2, Petr Kolář
1, Karel Gott
Jeho 32 slavík

Tomáš Garrigue Masaryk

10. prosince 2006 v 22:21 | Jakub ( leo ) |  -> Další věci <-

Tomáš Garrigue Masaryk

7.3.1850 - 14.9.1937
Zakladatel a první prezident novodobého československého státu, hlavní tvůrce a představitel československé demokracie.Bytostně přesvědčený humanista.
Nadaný a poznání nenasytně prahnoucí chlapec neměl snadné startovní podmínky na cestě za systematickým vzděláním.Pocházel z velmi chudých rodičů, kteří jej nemohli finančně podporovat, nebránily mu však v jeho záměrech.Činorodý Masaryk měl dost pevné vůle, aby se na studiích od 15 let sám živil, především jako domácí učitel majetných žáků.Rodinné prostředí formovalo také jeho orientaci na filozofii.Od. r. 1882 již Masaryk sám působil jako profesor filozofie na české univerzitě v Praze a v následujících letech rozvíjel neuvěřitelně rozsáhlou činnost jako redaktor, spisovatel a politik.
Svým rozhledem a kritickými postoji se vymykal z provinciálního českého prostředí.Energeticky vystupoval proti českému antisemitismu a nacionalismu, proti falešným národním mýtům, konflikty měl i s katolickou církví, přestože byl hluboce věřící člověk.V oblasti sociální a politické si vždy kladl otázky, čím může malý český národ prospět Evropě a světu, a snažil se vytvořit moderní českou politickou koncepci.Od r. 1907 byl poslancem ve vídeňském parlamentu a aktivně usiloval o modernizaci rakouské mocnářství. Získal si velkou autoritu, a bylo mu nabídnuto ministerské křeslo.Někdy kolem r. 1910 však dospěl k závěru, že Rakousko je nereformovatelné.Základní zlom znamenala 1. světová válka ( 1914 - 1918 )Tváří v tvář agresivnímu pangermanismu Vídně a Berlína se humanista Masaryk rozhodl vstoupit do otevřeného boje.17.12.1914 odjel v doprovodu mladší dcery Olgy přes Itálii do Švýcarska.Čtyři roky emigrace představovaly nepřetržitý zápas o uznání práva Čechů a Slováků na samostatnost.
V r. 1915 pobýval nejprve ve Švýcarsku, poté odjel do Francie, v roce 1916 se usadil v Anglii.Všude burcoval krajanské organizace, přednášel na univerzitách, psal do novin a posílal memoranda do vládám.Jeho výzvy dlouho narážely na nezájem dohodových velmocí, pro něž byli Češi a Slováci jen bezvýznamnou kartou v mocenské hře.V průběhu r. 1917 s pomocí mladých spolupracovníků Beneše a Štefánika dosáhl založení čs. Jednotek ve Francii a Itálii.V Rusku, kde zrovna padl carský režim, přesvědčil prozativní vládu, aby povolily budování československých legii, a poté během krátké doby zorganizoval nábor 60 000 dobrovolníků z řad zajatců.Bolševnická revoluce v listopadu 1917 zkřížila jeho plány.Byl by rád zůstal s legiemi, ale věděl, že o budoucnosti Evropy se bude rozhodovat v Americe, kam se vydal počátkem r. 1918.Krajané ho vítali jako hrdinu, ale prezident Wilson na požadavek samostatného Československa stále nereagoval.Masaryk proto rozvinul rozsáhlou propagandistickou kampaň a 18. října 1918 vydal ve Washingtonu Deklaraci nezávislosti Československa.O deset dní později se samostatný československý stát stal skutečností.Pro osmašedesátiletitého Masaryka vítězně skončil heroický zápas, během něhož dokázal vykonat víc než kterýkoliv jiný politik v našich moderních dějinách.
14.11.1918 jej Národní shromáždění zvolilo prezidentem Československé republiky a to úřad Masaryk zastával plných 17let.Věděl, že český národ touží po vůdčí autoritě, a proto se vědomě stylizoval do role vladaře.Nepodařilo se mu sice prosadit ústavu zcela podle svých představ, přesto však dokázal udžet věcně rozhádané české politiky na uzdě.Vytvořil si silnou hradní skupinu nezávislých odborníků, zasahoval do složení vlády a ministři k němu museli chodit na pravidelné konzultace.V r. 1934 abdikoval a zbytek života stavil na zámku v Lánech, kde také zemřel.
Jako politik byl pro lidi osobně přitažlivý tím, že své představy o uspořádání společnosti prosazoval s mravní odpovědností.

Vodní elektrárny

10. prosince 2006 v 22:16 | Jakub ( leo ) |  -> Další věci <-

Vodní Elektrárna

Vodní elektrárny využívají stále se obnovující energii vody.Při výrobě nepotřebují žádné suroviny a nevyrábějí žádný odpad.Vodní elektrárny zmenšují potřebu výroby v tepelných el. a tím přispívá k zmenšení produkovaných popelovin, ( oxid, uhlík, dusík, a síra ) Vodní el. zabraňují skleníkovému efektu.Slouží jako zdroj pro odběr průmyslové vody.Pro závlahu i pitnou vodu.
Kromě průtokových vodních elektráren patří mezi nejznámější typy elektráren elektrárny akumulační.Jsou součástí vodních děl- nádrží.Břehy nádrží slouží i jako rekreační oblasti.Vodní elektrárny mají řadu specifických vlastností.Jednou z nich je schopnost tzv. přečerpávacích vodních elektráren operativně řešit zvýšenou potřebu elektrické energie v období energetických špiček.Přečerpávací vodních elektrárna je v principu soustava dvou výškově rozdílně položených vodních nádrží spojených tlakovým potrubím, na němž je v jeho dolní části umístěna turbína s elektronickým generátorem.Ta vyrábí elektřinu pro elektrizační soustavu v době energetické špičky:V době útlumu se voda z dolní nádrže přečerpává levnou elektřinou do nádrže horní, kde její potenciální energie čeká na své optimální využití v pravou chvíli.Na každou akumulovanou kWh, kterou z přečerpávací vodní elektrárny odebíráme, je nutné k načerpání vody do horní nádrže vynaložit asi 1,4 kWh.Zatímco jaderná energetika je relativně mladým oborem, energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům, které se lidstvo ve své historii naučilo využívat.Vodní kola - zprvu horizontální a později vertikální pro nejrůznější účely používala již před tisíciletími.
Ve vodních elektrárnách voda pohání turbínu a tím vzniká energie.Turbína je spojena s elektrickým generátorem ( dohromady tvoří tzv. turbogenerátor ).Obdobný princip využívá i úhelný i jaderná elektrárna.